شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 19
تعداد نویسندگان 38
تعداد مشاهده مقاله 2,079
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,612
نسبت مشاهده بر مقاله 109.42
نسبت دریافت فایل بر مقاله 84.84
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 50
تعداد مقالات رد شده 11
درصد عدم پذیرش 22
تعداد مقالات پذیرفته شده 19
درصد پذیرش 38
زمان پذیرش (روز) 55
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 38
فصلنامه مطالعات غرب آسیا با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات کشور در تاریخ 1401/10/28 و به شماره ثبت 92518، به صاحب امتیازی انجمن علمی ایرانی مطالعات غرب آسیا، پروانه انتشار دریافت کرده است. فصلنامه غرب آسیا زیرنظر اساتید برجسته داخلی و بین‌المللی اداره می‌شود. پس از انتشار سه شماره، این فصلنامه وارد فرآیند ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برای دریافت رتبه علمی (علمی-پژوهشی سابق) خواهد شد. 

 

قبل از ارسال مقالات توجه کنید

1-پس از ثبت نام در سایت فصلنامه و به هنگام بارگذاری مقاله، حتما فرم های زیر دریافت و با فرمت PDF بارگذاری شوند:

-فرم تعهدنامه (اینجا)

-فرم تعارض منافع (اینجا)

2- مقالات باید براساس «راهنمای نویسندگان» (اینجا) تهیه، تنظیم و ارسال شوند.

3-فصلنامه غرب آسیا برای ممانعت از سرقت علمی و در راستای رعایت اصول اخلاقی تحقیق، از سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور (اینجا) بهره می‌گیرد. به هنگام بارگذاری مقاله، حتما گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مشابهت‌یاب سمیم نور دریافت کرده‌اید، به فصلنامه ارسال نمایند.

4-مقاله دریافتی پس از بررسی اولیه درخصوص رعایت استانداردهای فصلنامه برای دو داور ارسال خواهد شد.

5-تا زمان اخذ رتبه علمی، داوری و چاپ مقالات در فصلنامه غرب آسیا رایگان است. پس از اخذ رتبه علمی، هزینه‌ها طبق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 وزارت خواهد بود.

 فصلنامه غرب آسیا دارای دسترسی آزاد طلایی (Gold Open Access) است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، دی 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مشاوران فصلنامه مدیر اجرایی ویراستار ویراستار انگلیسی مشاور
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان