پرسش‌های متداول

چگونه می توانم مقاله خود را برای چاپ در نشریه ارسال کنم ؟

باید ابتدا در سیستم ثبت نام بفرمایید و سپس از طریق پنل ارسال مقاله، مقاله خود را ارسال بفرمایید. خواهشمند است پیش از ارسال، راهنمای نویسندگان را برای آگاهی از قالب مقالات فصلنامه مطالعه بفرمایید.

آیا می توان مقاله خود را به چند مجله ارسال نمود؟

خیر. این خلاف اخلاق در نشر است. اگر چنین کاری صورت بگیرد مقالۀ شما چاپ نخواهد شد؛ و اگر چاپ شده باشد از آن صلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در لیست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ مقالۀ دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد. 

فرآیند داوری مقالات چگونه است؟

مقاله های رسیده توسط دو نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.