دلایل شکل‌گیری دوگفتمان استقلال‌خواهی انقلابی و پیوند گرایی بین‌المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی دلایل شکل‌گیری دو گفتمان اساسی که سیاست‌گذاری استراتژیک و سیاست خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند، می‌پردازد. این دو گفتمان توسط دو تن از سیاست‌مداران برجسته و تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در ایران پس از انقلاب اسلامی دلایل شکل‌گیری دوگفتمان استقلال‌خواهی انقلابی و پیوند گرایی بین‌المللی چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش این فرضیه قابل طرح است که با بررسی تاریخ معاصر سیاست خارجی ایران می‌توانیم به فرآیند شکل‌گیری این دو گفتمان پی ببریم. روشی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده است روش توصیفی اسنادی است و برای گردآوری اطلاعات از کتاب ها و مقالات استفاده شده است. هدف این پژوهش کشف دلایل گفتمان های شکل دهنده سیاست‌گذاری استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است که در نهایت سیاست خارجی کشور با توجه به آن شکل می‌گیرد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه‌گیری می‌رسد که دو گفتمان پیوندگرایی بین‌المللی و استقلال‌خواهی انقلابی هر یک دارای پیشینۀ تاریخی جداگانه ای هستند و مسیر مستقلی را برای تبدیل شدن به یک گفتمان طی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reasons for the Formation of Two Discourses of Revolutionary Independence and International Linkage in Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Bordbar
  • Saman Rahiminia
political science, faculty of law and political science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper examines the reasons for the formation of two fundamental discourses that determine the strategic policy and foreign policy of the Islamic Republic of Iran. These two discourses have been formed by two prominent and influential politicians in the history of the Islamic Revolution, the Supreme Leader and the late Ayatollah Hashemi Rafsanjani. The main question of this research is that in Iran after the Islamic Revolution, what are the reasons for the formation of two discourses of revolutionary independence and international linkage? To answer this question, this hypothesis can be proposed that by examining the contemporary history of Iran's foreign policy, we can understand the process of forming these two discourses. The method considered for this research is descriptive documentary method and books and articles have been used for data collection. The purpose of this research is to explore the reasons for the discourses shaping the strategic policy of the Islamic Republic of Iran that ultimately shape the country's foreign policy. This research finally comes to the conclusion that the two discourses of international Linkage and revolutionary independence each have a separate historical background and have traveled an independent path to become a discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Revolutionary Independence
  • International Linkage
  • Foreign Policy
  • Contemporary History of Iran
  • The Great Powers