کاهلی استراتژیک آمریکا: زمینه سازی برای پختگی رفتاری متحدین در غرب آسیا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

از آغازین دومین دهه قرن بیست و یکم، غرب آسیا بر روی ریل متفاوتی قرار گرفته است. هر چند که جوهره رفتاری بازیگران ملی و فرا ملی دچار دگرگونی نشده است اما آنچه برجستگی یافته این مهم می‌باشد که عملکرد بازیگران فراملی، فهم به شدت متفاوتی از ظرفیت ها و فرصت ها در میان کشورهای منطقه بالاخص متحدین آمریکا بوجود آورده است. این به معنای قرار گرفتن در سطح ادراکی بالاتر و به تبع آن استقلال رفتاری بیشتر در تعریف منافع و اولویت‌بندی‌ها در قلمرو سیاست خارجی می‌باشد. کاهلی استراتژیک آمریکا در منطقه که از دوران اوباما کلید زده شد و تلاش چین برای بسط حوزه نفوذ خود به این جغرافیا شرایط امنیتی متفاوتی را به وجود آورده تا کشورهای منطقه بسترسیاسی نوینی را در خصوص شکل دادن به تصمیمات برای خود میسر بیابند. سوالی که مطرح می‌شود این گونه ترسیم می‌گردد که آمریکا به عنوان نافذترین و مداخله‌گر ترین بازیگر در غرب آسیا چه سیاستی را برای حفظ موقعیت خود بسنده یافته و بازیگران منطقه‌ای برای تحکیم و بسط جایگاه خود چه رفتارهایی را پی گرفته‌اند؟ انتخاب گزینه مسئولیت‌پذیری محدود (کاهلی استراتژیک)به عنوان سیاست کلی آمریکا در منطقه که فرصت نقش‌آفرینی فزون‌تر برای دیگر بازیگران مطرح فراملی فراهم آورده به ضرورت الزام و قدرت مانور فراوانی برای بازیگران ملی در غرب آسیا برای تدوین رفتارها و شکل دادن به مناسبات بین بازیگری در تامین بهینه منافع ملی به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

American Strategic Indolence: Laying the Ground for Maturity of Behavior by Allies in West Asia

نویسنده [English]

 • Hosein Daheshyar
Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

West Asia has been on a different track from the beginning of the second decade of the twenty first century. The behavioral essence of national and transnational players has not transformed but the important point has to be the fact that the performance of transnational players has created a very different understanding regarding capacities and opportunities among region’s countries especially American allies This new reality points to a higher level of comprehension which necessarily leads to a more behavioral independence regarding defining national interest and priorities in realm of foreign policy. American strategic indolence in the region which started by Obama administration coincided with China’s quest to expand its influence in this geography have created security conditions which means the appearance of a new political context to shape decisions by the region’s countries. Article’s question points to what policy America as the most incisive and interventionist player in West Asia has chosen as sufficient for maintaining its position and what behaviors by regional players have been adopted to fortify and enhance their position. The choice of limited responsibility ( strategic indolence) as general American policy in the region has created opportunity to play greater role by other relevant transnational players which inevitability has caused more power for national players in West Asia to formulate behavior and to fashion inter player relations in order to provide optimal national interest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Indolence
 • Systematic Understanding
 • Intersubjective Understanding
 • Realism with Liberal Enclose
 • Continental Realism
 • Day after Decision
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1402
 • تاریخ انتشار: 01 آذر 1402